کرمانشان: سه شهروند به شکل موقت آزاد شدند

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK, دوشنبه 18 اسفند 1399 خورشیدی, سه زندانی سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران درکرمانشان به نامهای “اسماعیل مریدی” و “نبی‌الله محمدی” و “هدایت سیدزاده” اهل ثلاث‌ باباجانی، به مرخصی اعزام شدند.

لازم به یادآوری است که این سه شهروند در تاریخ 7 خردادماه 98 توسط سازمان تروریستی سپاه پاسداران در کرمانشان بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی به زندان ایران در‌ کرمانشان منتقل شده بودند.

شایان ذکر است که این شهروندان از سوی شعبه‌ 4 دادگاه انقلاب ایران در کرمانشان مورد محاکمه قرار گرفتند و نهایتا هرکدام از آنها به اتهام “عضویت‌ در احزاب کوردستانی” هرکدام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین احکام آنها بعد از اعتراض، عینا در شعبه‌ی 9 دادگاه تجدیدنظر ایران در کرمانشان تایید شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان