شلیک نیروهای نظامی به زخمی شدن یک کولبر انجامید

KMMK:

دوشنبه 18 اسفند 1399خورشیدی، یک کولبر با هویت “حجت قضاوت” اهل ثلاث‌باباجانی از توابع شهرستان پاوه بر اثر شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران به شدت زخمی شد.

براساس گزارش, نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در نواحی مرزی نوسود بر روی گروهی از کولبران آتش گشوده که در نتیجه آن کولبر مذکور به شدت زخمی شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت کولبر زخمی شده اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان