عظیمه ناصری به شکل موقت آزاد شد

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK, یکشنبه 17 اسفند 1399‌‌ خورشیدی, عظیمه ناصری اهل بوکان تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 20 دی‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و در تاریخ 15 بهمن‌ به بند زنان زندان ایران در اورمیه منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان