آزادی موقت و مرخصی یک فعال سیاسی اهل دهگلان

KMMK :
براساس اطلاعات KMMK، سیروان رحیمی فعال سیاسی اهل شهرستان دهگلان طی روزهای گذشته از زندان حکومت ایران در شهر سنه بە مرخصی اعزام شد و به شکل موقت آزاد شده است.

براساس گزارش، نامبرده شنبه 31 خرداد 1399 پس از مراجعه به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە برای اطلاع از رای دادگاه تجدیدنظر، جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شده بود.

شایان ذکر است که وی در اسفند 98 به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام» از سوی دادگاه انقلاب ایران در سنه به 13 ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

سیروان رحیمی در تاریخ 6 مهر 98 بازداشت و اسفند همان سال پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه موقتا تا هنگام اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان