ایمان عبدی به شکل موقت آزاد شد

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK, شنبه 16 اسفند 1399‌‌ خورشیدی, ایمان عبدی اهل مهاباد، با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 20 دی‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت وجهت بازجویی به بازداشتگاه‌ امنیتی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

تا لحظه انتشار این خبر از اتهامات وارده به این شهروند، اطلاعاتی کسب نگردیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان