شلیک نیروهای نظامی به زخمی شدن یک شهروند انجامید

KMMK:
جمعه پانزدهم اسفند 1399 شمسی، یک شهروند سقزی با نام قباد ناوخاسی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفته و مجروح شده است.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، قباد ناوخاسی، از ساکنان روستای «ماهیدر سفلی» از توابع شهرستان سقز میباشد.
نیروهای نظامی ایران بدون هر گونه اخطار قبلی، نامبرده را در مرز «ناوخوان» بخش «سرشیو» شهرستان سقز هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند.
نیروهای نظامی ایران شلیک به این شهروند را به دلیل احتمال «حمل کالای قاچاق» اعلام کرده اند.
نامبرده سپس توسط نیروهای نظامی به بیمارستانی در شهر تبریز منتقل شده و خانواده نامبرده تاکنون موفق به ملاقات وی نشده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان