صدور حکم زندان برای یک شهروند و انتقال یکی دیگر به بازداشتگاه

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کردستان، “فرشاد فتاحی” به 3 سال زندان محکوم شد و “عزیز قادرتاج” اهل شنو بعد از پایان دادرسی به بازداشتگاه حکومت ایران در اورمیه منتقل شد.

چهارشنبه, 13اسفند 1399, “فرشاد فتاحی” اهل اورمیه از طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب حکومت ایران به قضاوت ” قاضی شیخلو” به 3 سال زندان محکوم شد. اتهام نامبرده عضویت در گروههای مذهبی می باشد.

قابل ذکر است که سه‌شنبه, 6 آبان 1399, نامبرده پس از پایان بازجویی در اداره اطلاعات حکومت ایران به زندان ایران در اورمیه منتقل شده بود.

این شهروند روز پنجشنبه 3 مهر,توسط نیروهای امنیتی و بدون حکم قضایی دستگیر شده‌ بود.

در ادامه گزارشات دریافتی، چهارشنبه 13اسفند 1399، یک شهروند با هویت “عزیز قادرتاج ” اهل شنو، پس از اتمام بازجویی نیروهای امنیتی حکومت ایران در اورمیه ، به زندان حکومت در همان شهر منتقل شد.

نامبردە در طول بازداشت از حق داشتن وکیل و همچنین تماس با خانواده خود محروم شده بود. نامبرده یکشنبه 12بهمن سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران و بدون حکم قضایی دستگیر شده بود.

شایان ذکر است عزیز قادرتاج معلم ابتدایی روستای “نرزیوه” شهر شنو در استان اورمیه می باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان