احتمال آزادی موقت بازداشت شدگان ربط با قرار وثیقه

KMMK:

بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، پنجشنبه 14 اسفند 1399 شمسی، اداره اطلاعات سپاه حکومت ایران خانواده سه تن از فعالان مدنی با نامهای بهمن یوسف زاده 26 ساله، فرهاد موسی پور 28 ساله و فریدون موسی پور 26 ساله را مطلع کرده‌اند که برای این سه بازداشتی قرار وثیقه صادر شده و در صورت تودیع وثیقه به شکل موقت آزاد می‌شوند.

بر اساس گفته های این منبع، برای بهمن یوسف زاده و فریدون موسی پور قرار وثیقه 100 میلیون تومانی و برای فرهاد موسی پور قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.

خانواده بازداشت شدگان با وجود مشکلات حدیده ای که داشته‌اند، توانسته‌اند که وثیقه درخواستی را تامین و اطلاعات سپاه به آنها اعلام کرده است که یک شنبه هفته آینده این سه تن به شکل موقت آزاد خواهند شد.

قابل ذکر است که این سه فعال مدنی سه‌شنبه 23 دیماه توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه ایران در شهر ربط بازداشت و تا این لحظه از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نبود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان