شورش برهم به طور موقت آزاد شد

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، یکشنبه 10 اسفند 1399‌‌ خورشیدی, “شورش برهم” اهل شهرستان شنو تا پایان مراحل دادرسی، با تودیع وثیقه و به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 10 بهمن سال جاری در شهر شنو توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت باز جوی به بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده، این شهروند به «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران» متهم شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان