اعلام حمایت جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کورد از خلق آزادیخواه بلوچ

اعلام حمایت جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کورد از خلق آزادیخواه بلوچ
KMMK:
دوشنبه، مورخ چهارم اسفند 1399شمسی، سوختبران زحمتکش منطقه ی “سراوان” در بلوچستان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار میگیرند و در نهایت دو نفر از انان با ضرب گلوله به قتل رسیدند.
پس از ان خانواده های جانباختگان و مردم منطقه برای اعتراض به این کشتار در مقابل فرماندار ی محل به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده و خواستار پاسخگوی مسئولین در این خصوص شدند.
مسئولین دولتی و نیروهای انتظامی در عوض پاسخگویی، به روی خانواده‌های قربانیان و خلق آزادیخواه بلوچ آتش گشودند.
این عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی ایران سبب شد، تا خشم خلق بلوچ را فراگیرد و اعتراضات به شهرهای “دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره، جکیگور و سراوان” کشیدە شود، که تاکنون ادامه دارد.
به موجب جلوگیری از گسترش موج اعتراضات به دیگر شهرهای بلوچستان، جمهوری اسلامی ایران تمامی راههای ارتباطی را از طریق اینترنت و تلفن به سوی مردم بلوچستان از همان ابتدای اعتراضات قطع کردە و یا امکان ارتباط را بشدت کاهش دادە است، اما بر اساس اطلاعات بدست آمده، تاکنون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش از ١۵ تن دیگر را به قتل رسانیدە و بیش از دەها نفر دیگر را زخمی و بسیاری را دستگیر کرده‌اند. اما اعتراضات کماکان ادامه دارد .

سیاستهای سرکوبگرانه و غارتگرانه جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان و بلوچستان سبب گشته است تا از طرفی شغل های کاذبی از جمله سوختبری و کولبری را در این مناطق گسترش دهد و از طرفی دیگر جهت ایجاد رعب و وحشت انها را قتل عام کنند .
در همین راستا یادآور میشویم که تنها راه رهائی و آزادی از نظام دیکتاتور ایران، اتحاد و همبستگی خلقهای کورد، عرب، بلوچ ، اذری و ترکمن و خلقهای دیگر ایران میباشد. جمهوری اسلامی ایران دیگر نمیتواند خود را از آتش خیزشهای اجتماعی و خلقی که تمام ماهیت و ساختار نظام را هدف قرار دادە، خود را به دور بگیرد و وانمود بکند که جغرافیای سیاسی ایران جزیرەای آرام است. این خیزشها امتداد خیزش آبان ماە است که در بیشتر شهرهای جغرافیای سیاسی ایران به وقوع پیوست.
همه میدانیم که پشت این خیزش صرفا خواسته های اقتصادی و خواسته هایی مانند طرز لباس پوشیدن و آزادیهای سطحی نیست. بلکه مطالبات ملی خلقها، مطالبات زنان و جوانان، خواسته های اجتماعی و صنفی اقشار مختلف جامعه وجود دارد. به همین خاطر تلاش برای آزادی خلقهای ایران از یوغ تمامیت خواهی و رسیدن آنها به مطالبات خود در چهارچوب یک مبارزه ی مستحکم و سراسری امری حیاتی است .
در پایان ما به عنوان فعالین مدنی ، سیاسی، آزادیخواهان و دیگر اقشار جامعه کوردستان ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی ایران نسبت به خلق بلوچ، حمایت همه جانبه خود را از خلق آزادیخواه بلوچ و خواستهای آنان اعلام میداریم و از نهادهای بینالمللی میخواهیم که نگذارند جمهوری اسلامی ایران در سکوت انها اعتراضات حق طلبانه خلق بلوچ را به خاک خون بکشند.