احتمال دیپورت یک پناهجوی کورد از آلمان

KMMK:

طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، دولت آلمان قصد دارد که یک پناهجوی کورد با نام حاجی یوسفی فرزند قربان متولد سردشت را از کشور آلمان اخراج و به ایران دیپورت کند.

این پناهجوی کورد در گفتگو با KMMK اعلام کرد؛ « حدودا هشت سال است به عضویت حزب دمکرات کردستان در آمده ام. تابستان سال 94 به دلیل پخش اعلامیه های حزب دمکرات در روز شهادت دکتر صادق شرفکندی مورد تعقیب نیروی های لباس شخصی قرار گرفتم. خوشبختانه موفق به فرار از دست آنها شده و بلا فاصله از ایران خارج شدم.»

وی سال 2015 وارد کشور آلمان شده و درخواست پناهندگی کرده است، ولی تاکنون اداره مهاجرت و دادگاه درخواست پناهندگی این فعال سیاسی کورد را رد کرده‌اند. نهادهای مذکور به نامبرده اعلام کرده‌اند که باید خاک آلمان را ترک و وی را به ایران دیپورت میکنند.

با توجه به فعالیت های سیاسی این پناهجو، دیپورت و تحویل ایشان به کشور و حکومت ایران، جان ایشان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان