یک کارمند آموزش و پرورش در روانسر با اقدام به خودکشی جان باخت

KMMK:

جمعه 8 اسفند 1399 خورشیدی، یک جوان اهل روستای نهرابی و ساکن روانسر به نام “عادل مرادی” با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش، عادل مرادی کارمند آموزش و پرورش روانسر بوده که با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده و نهایتا روز شنبه 9 اسفند جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است کە، عادل مرادی متاهل و دارای دو فرزند می باشد.

بر اساس اطلاعات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، علت خودکشی این شهروند روانسری ورشکستگی و مشکلات مالی اعلام شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان