انتقال سه شهروند به زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه

KMMK:

چهارشنبه 29 بهمن 1399 خورشیدی، “سیاوش عینی و کیوان اندار” دو شهروند اهل مهاباد و همچنین “بهمن یوسف‌زاده” شهروند اهل ربط در تاریخ 25 بهمن ماه سال جاری با پایان مراحل بازجویی به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل شدند.

سیاوش عینی معلم آموزش و پرورش در شهر مهاباد، کیوان اندار دانشجوی رشته زبان در دانشگاه تبریز در 12 بهمن ماه و بهمن یوسف زاده دانشجوی پیام نور در شهر مهاباد که در تاریخ 20 دیماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند پس از مدتی به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان