چهار شهروند در مریوان بە بازداشتگاە امنیتی منتقل شدند

KMMK:

شنبه 8 اسفند 1399 خورشیدی، چهار شهروند به نامهای “بهزاد ادوایی، اکرم (محمد) ادوایی، فردین ادوایی و سیامک ادوایی” به بازداشتگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در مریوان منتقل شدند.

براساس گزارش، این چهار شهروند که اهل روستای سلین هورامان از تودبع سولاوا می باشند که طی ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سولاوا بازداشت و اکنون جهت انجام بازجویی به بازداشتگاه امنیتی در مریوان منتقل شدند.

لازم به ذکر است که، سیامک و اکرم ادوایی در 23 دی ماه و بهزاد ادوایی در 5 اسفند همچنین فردین ادوایی در 29 دیماە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

فردین ادوایی پیشتر در سال 97 بازداشت و پس از یک ماه با قید وثیقه آزاد شد. نامبرده مجددا در سال 98 بە اتهام همکاری بایکی از احزاب کوردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بازداشت و توسط دادگاە حکومت ایران بە تحمل 6 ماە حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است کە، از دلایل بازداشت و اتهام احتمالی مطروحە علیە این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان