جنگ داخلی تورکیە علیە  شمال کوردستان وآوارگى يك ميليون نفر

بر اثر جنگ داخلى توركيه بر عليه شمال كوردستان، يك ميليون نفر آواره شده اند.

يكى از اعضاى گروه مهاجران   شهر آمد  آشكار كرد كه در مدت يك سال در طى جنگ دولت توركيه بر ضد شمال كوردستان يك ميليون از مردم اين ناحيه مهاجرت نموده اند .  سرپرست سازمان مهاجران  استانبول نيز اظهار نمود كه دولت در صدد تخليه كوردستان و ساكن نمودن افراد غير بومى بجايشان است.

پس از اينكه حكومت تركيه در شمال كوردستان اعلام جنك نمود، مردم كوردستان نيز در نواحى كوردنشين  اعلام خود گردانى نمودند.  دولت توركيه نيز در اين ميان با سلاح سنگين و كشنده شروع به حمله به مناطق كوردنشين نموده و به همين دليل ميليونها كورد مجبور به ئاواره گى و مهاجرت شدند.

درباره مهاجرت مردم كورد   و آماده سازى سازمان فرهنگى و اجتماعى مهاجران ، سامى اوزگن ، مسئول اداره مهاجران استانبول و ميرزاكوركماز ، عضو اداره مهاجران آمد به روژنيوز اطلاع داده و آشكاركرد كه  در مدت يكسال و به دليل جنگ آك پ در شمال كوردستان يك ميليون  از مردم مجبور به مهاجرت گشته اند.

ميرزا كوركماز عضو اداره مهاجرت  آمد همچنين  اشاره مى كند كه در چند ماهه ى اخير ميزان مهاجرت بار ديگر افزايش يافته كه   بعد از حمله هوايى و زمينى به شهرهاى كوردنشين ، يك ميليون نفر از اين مناطق مهاجرت نموده  و اين مهاجرت همچنان در مناطق كوردنشين ادامه دارد.

Cizre-1058x470-300x175

اين مقام مسئول بيان مى كند سياست دولت در كوردستان بنام امنيت هموطنان   ، در مناطق كوردنشين  حمله با سلاح سنگين  به مردم اين مناطق  و موجب آسيب بسيار زياد اين مناطق گرديده . همچنين مى گويد مردم نواحى كوردنشين در سال ٩٠ از روستاها  به شهرها و بار ديگر  مجبور به مهاجرت شده اند. كوركماز در مورد هموطنانى كه به زور مجبور به مهاجرت و كوچ  گشته اند مىگويد:  همه هموطنانى كه كوچ كرده اند بايد به ميهن اجداديشان برگردند و گرچه دولت  وطن مارا ويران مىكند اما ما بايد دوباره آنرا آباد كنيم  و هميشه و هر لحظه طرفدار عدالت و حمايت از مظلومين  هستيم.

زمان زمان حمايت است

كوركماز در خاتمه ى سخنانش  از همه ى سازمانهاى دمكراتيك و باوجدان درخواست نمود در پشتيبانى از مردم شمال كوردستان متحد شوند و از اين نواحى كه  دچار حمله دولت  شده و ويران گشته اند ، پشتيبانى نمايند.

سياست سالهاى ٩٠:

همچنين سامى اوزگن مسئول مهاجرت استانبول اشاره كرد كه  پس از اينكه آ ك پ و اردوغان به آرمان  چاره سازى خيانت نمودند ، جنگ  بخصوصى را در كوردستان  آغاز كردند.

اوزگن اظهار كرد بعد از زيرپاگذاشتن    پيدا كردن راه حل بحران كوردستان ، كه مردم خواهان آزادى  مردم كورد در كوردستان بودند ، آ ك پ  پاسخ مردم را با تانك و توپ داد.

همچنين اظهار كرد : آك پ قصد دارد همچون سالهاى ٩٠ كوردها را از ده و منطقه و شهرهاى خود  فرارى  و اين مناطق را با افراد غير بومى  جايگزين نمايد.  به اين دلايل مهاجرت كوردها از مناطق  كوردنشين و تخليه اين نواحى  همچنان ادامه دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان