سوء قصد علیه پناهنده سیاسی افشین سهراب‌زاده

KMMK:

چهارشنبه 6 اسفند 1399 خورشیدی، افشین سهراب‌زاده‌، پناهجوی کامیارانی در کشور ترکیه هدف سوءقصد عوامل ناشناس قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، افشین سهراب زاده در منزل شخصی خود در شهر اسکی شهیر مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته است.
در این حمله همسر نامبرده زخمی و به بیمارستان این شهر منتقل شده است. پلیس بعد از وقوع حادثه، در منزل افشین سهراب‌زاده حاضر شده و آثار و شواهد این حمله را جمع‌آوری کرده است.
شواهد حاکی از آن است که این سوءقصدتوسط عوامل جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد.

شایان ذکر است که، افشین سهراب‌زاده پیشتر نیز چندین بار توسط عوامل جمهوری اسلامی تهدید شده بود.

باید خاطرنشان شد، افشین سھراب زادە در سال 1388 توسط ادارە اطلاعات حکومت ایران دستگیر و توسط دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بە 25 سال زندان محکوم شد.
نهایتا وی از ایران و شرق کوردستان خارج و به کشور ترکیه جهت مهاجرت به کشور من وارد شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان