جوانمیر مرادی احضار شد

KMMK:
سه شنبه 5 اسفند 1399 شمسی، جوانمیر مرادی به دادگاه انقلاب دولت ایران در کرماشان احضار شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب دولت ایران در کرماشان به اتهام «تبلیغ علیه حکومت ایران» احضار شده است.
بر اساس این احضاریه، جوانمیر مرادی باید 11 بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در کرماشان حضور یابد.
جوانمر مرادی به اتهام «عضو شدن در گروه های اپوزسیون و تبلیغ علیه نظام» به شعبه 4 دادگاه انقلاب حکومت ایران در کرماشان احضار شده بود.
قابل ذکر است؛ این فعال کارگری اهل کرماشان سه شنبه 23 آذر با قرار وثیقه 300 میلیونی از زندان دیزلاباد به شکل موقت آزاد شد.

نامبرده همچنین یکشنبه چهاردهم دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان