کشتار بی‌رحمانه در بلوچستان؛ 8 کشته و 50 زخمی

KMMK:
دوشنبه 4 اسفند 1399 شمسی، در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران در سراوان بلوچستان چندین سوخت بر جان خود را از دست داده و شمار زیادی مجروح شده اند.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان در نتیجه این تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران ایران حداقل 8 تن جان باخته و حدود 50 نفر نیز زخمی شده اند.
کشتار سوخت بران توسط نیروهای امنیتی و نظامی ایران در حالی اتفاق می‌افتد که حکومت ایران منطقه بلوچستان را از توسعه محروم و هیچ گونه زمینه ای برای اشتغال نیروی کار وجود ندارد.
مردم بلوچستان ناچار می‌شوند به کار سوخت بری بپردازند، نیروهای نظامی ایران بدون هرگونه هشداری این افراد را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار داده و آنها را میشکند.
این همان سیاستی است که حکومت ایران در شرق کوردستان انجام میدهد و روزانه به کشتار کولبران میپردازد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان