شوان پشتوار به طور موقت آزاد شد

KMMK:

دوشنبه 4 اسفند 1399‌‌ خورشیدی، شوان پشتوار 39 ساله فرزند عبدالرحمن اهل نغده، با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 6 بهمن‌ سال جاری توسط ماموران امنیتی ایران در نغده بازداشت و جهت باز جوی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در اورمیه منتقل و نهایتا در تاریخ 25 بهمن‌ با پایان مراحل بازجویی به بند قرنطینه زندان حکومتی ایران در این شهر منتقل شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت در یکی از احزاب کوردستانی عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان