پرونده سازی جدید اداره اطلاعات برای داریوش مرادی

KMMK:
‏جمعه 30 بهمن 1399 شمسی، دادستان حکومت ایران در شهرستان اسلام آبادغرب، داریوش مرادی فعال مدنی را احضار و با پرونده سازی جدید او را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد.
این اتهام جدید در حالی به این فعال مدنی نسبت داده شده است که بعد از گذشت دو ماە از بازداشت ایشان توسط ادره اطلاعات حکومت ایران در استان کرماشان هیچ مدرکی دال بر اتهامات قبلی وارده علیه ایشان وجود نداشته است.
داریوش مرادی، فعال فرهنگی اهل اسلام آباد غرب دوشنبه سوم آذر سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.
ماموران اطلاعات سپاه در زمان بازداشت آقای مرادی ضمن بازرسی منزل برخی از لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه او را ضبط کرده بودند.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، بازداشت‌ این فعال مدنی توسط ماموران اطلاعات سپاه و با دستور دادستان حکومت ایران در اسلام آباد غرب صورت گرفت. نامبرده پس از حدود دو هفته با تودیع وثیقه و به شکل موقت آزاد شد.
داریوش مرادی که از نویسندگان سایت فرهنگی-ادبی «هساره» است. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان