انتقال دو فعال مدنی به زندان و آزادی مصطفی ایلخانی زاده

KMMK:

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، ایمان عبدی و افشین مام احمدی دو فعال مدنی به به زندان انتقال داده شده‌اند. همچنین مصطفی ایلخانی زاده نویسنده بوکانی از زندان آزاد شده است.

سه‌شنبه 28 بهمن 1399 شنسی، دو فعال مدنی با نام‌های افشین مام‌احمدی و ایمان عبدی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه حکومت ایران در شهر اورمیه به زندان حکومت در این شهر منتقل شده‌اند.

افشین و ایمان مورخ 20 دی سال جاری همزمان با موج گسترده بازداشت فعالان شرق کوردستان که تعداد به آنها 115 رسید، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهر اورمیه بازداشت و به بازداشتگاه المهدی این نهاد امنیتی در اورمیه منتقل شدند.

طبق اطلاعات دریافتی شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در اورمیه قرار بازداشت این دو فعال مدنی را تمدید و از آزادی آنها با قید وثیقه ممانعت کرده است.

قابل ذکر است که این دو شهروند هم اکنون در بند قرنطینه زندان حکومت ایران در اورمیه در حبس می باشند.

در گزارشی دیگر، جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردیدد که پنجشنبه 30 بهمن‌ 1399 شمسی ، مصطفی ایلخانی زاده، نویسنده و مدیر مسئول موسسه فرهنگی آموزشی «ادب» در شهر بوکان، با تودیع قرار وثیقه از زندان حکومت ایران در این شهر آزاد شده است.

مصطفی ایلخانی زاده نیز 7 بهمن سال جاری در جریان موج بازداشت شهروندان شرق کوردستان بازداشت و پس از مدتی به زندان بوکان انتقال داده شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان