بازداشت یک شهروند و انتقال وی به زندان

KMMK:
دوشنبه 27 بهمن ‌1399‌خورشیدی، طاهر حسین زاده،‌ 28 ساله اهل مهاباد، پس از مراجعه به شعبه 2 دادگاه انقلاب ایران در اورمیه بازداشت و به زندان جمهوری اسلامی ایران در این شهر منتقل شد.
لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ‌ 3 آذر سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات ایران بازداشت و‌نهایتا در تاریخ 23 آذر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، این شهروند به “عضویت در گروه‌های سلفی” متهم شده است.
لازم به ذکر است که اعضای گروه های مذهبی نظیر بهاییان، یارسانها و اهل سنت به بهانه‌های مختلف بازداشت و این گروه های مذهبی از حق تبلیغ مذهب و آیین خود محروم هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان