دو شهروند با تودیع وثیقه موقتا آزاد شدند

KMMK:

سه شنبه 28 بهمن 1399 خورشیدی، احمد خوشمیرزاده و محمدامین رحمانی اهل شنو، با تودیع قرار وثیقه 150 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شدند.
طبق اطلاعات دریافتی KMMK، احمد خوشمیرزاده 32 ساله و محمدامین رحمانی 17 سال سن دارد. یکشنبه هفته جاری، احمد خوشمیرزاده از بند قرنطینه به بند سیاسی و محمدامین رحمانی به بند کانون اصلاح و تربیت زندان ایران در اورمیه منتقل شده بودند.

لازم به یادآوری این دو شهروند در تاریخ 29 آبان‌ سال جاری توسط ماموران اطلاعات سپاه ایران بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در اورمیه منتقل شده بودند.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند به “عضویت در گروه‌های سلفی” متهم شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان