حکم 60 ضربه شلاق هادی رستمی اجرا شد

KMMK:
یکشنبه 26 بهمن 1399 شمسی، حکم شصت ضربه شلاق هادی رستمی در شعبه 8 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیه اجرا شد.
قابل ذکر است که نامبرده همچنین به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده است. وی طی دو ماه گذشته دو بار اقدام به خودکشی کرده و در وضعیت بسیار بغرنج روحی و جسمی میباشد.

طی اطلاعات دریافتی، وی به اتهام اخلال در نظم عمومی زندان، در شعبه جزایی حکومت ایران در اورمیه به 8 ماه حبس و 60 ضربه شلاق محکوم شده است.

آذرماه سال جاری سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به حکم صادره اعتراض و خواهان لغو این حکم شده بود.

هادی رستمی همچنین آذرماه سال جاری در نامه‌ای به علی اکبر گروسی، رئیس دادگستری حکومت ایران در شهر اورمیه به شکنجه طی دور بازداشت اشاره کرده و صدور حکم را ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری اعلام کرده است و خواستار بررسی مجدد پرونده خود شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان