جلسه دوم دادگاه: دادستانی ایران خواستار اعدام حسین کمانگر شد

KMMK:
دوشنبه 27 بهمن 1399 شمسی، دومین جلسه دادگاهی زندانی مدنی حسین کمانگر در شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنە برگزار شد.
دادستانی حکومت ایران در شهر سنه با استناد به درخواست وزارت اطلاعات ایران خواستار اعدام این فعال مدنی شده است.
قابل ذکر است که این جلسه با حضور وکلای مدافع ایشان آقایان امیر احمدی و صالح نیکبخت برگزار گردیده و اتهام آقای کمانگر، «بغی» از طریق «قیام علیه حکومت جمهوری اسلامی از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)» اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، وکلای ایشان دفاعیات خود را ارائه داده و اتهامات وارده را رد کرده‌اند.
دادستانی حکومت ایران در شهر کامیران (کامیاران) به ریاست دادستان «جعفری» قبلا خواستار اعدام این شهروند و فعال مدنی شده بود و اکنون در دادگاه و در جلسه دوم این تقاضا مجددا مطرح شده و خطر جدی متوجه جان این شهروند شده است.
قابل ذکر است که پرونده آقای کمانگر جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به دو قاضی با نامهای «سعیدی» و «امیدی» ارجاع داده شده است.
حسین کمانگر، پانزدهم دی‌ ۹۷ ، توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه بدون در دست داشتن حکم قضایی و همراه با خشونت فیزیکی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل گردید.
این شهروند تاکنون بارها اتهامات وارده را رد و آن را پرونده‌سازی نهادهای امنیتی اعلام کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان