زهرا محمدی به پنج سال زندان محکوم شد

KMMK:

شنبه 25 بهمن 1399 خورشیدی، حکم پنج سال زندان “زهرا محمدی” فعال فرهنگی و معلم زبان کوردی از سوی دادگاه تجدید‌نظر جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه تائید شد.

شایان ذکر است، زهرا محمدی پیشتر از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سنه به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود، اما بعد از اعتراض وکیل نامبرده به حکم صادره و برگشت پرونده به دادگاه تجدیدنظر، حکم نامبرده به 5 سال تقلیل یافت.

زهرا محمدی در تاریخ 28 خرداد 1398 خورشیدی، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه دستگیر و در 24 تیر همان سال به اتهام “تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی” به 10 سال زندان محکوم شد.

باید خاطر نشان شد، زهرا محمدی عضو انجمن فرهنگی نوژین، فعال محیط زیستی و معلم زبان کوردی بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان