دو زندانی سیاسی مورد تهدید قرار گرفتند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دفتر ویژە ی اطلاعات در زندان مرکزی ارومیە  طی روزهای گذشتە دو زندانی سیاسی کورد  را  در زندان مرکزی اورمیه  را احضار کردە  و در خصوص رفت و آمد  انها به بند زندانیانی سیاسی مورد تهدید  قرار دادە است و بە انها گفتە است کە در صورت ادامە ارتباط انها با دیگر زندانیان پرونده سازی جدید و بازداشت اعضای خانواده انها بە اجرا گذاشتە میشود.

در این گزارش امدە است کە روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه سصصی بە نام علیرضا کە از مسئولین دفتر ویژه وزارت اطلاعات در زندان مرکزی اورمیه  میباشد اقدام به احضار کامران جعفری از زندانیان سیاسی بند ۱۳ کرده اما این زندانیان با توجه به اینکه این احضار بدون حکم کتبی بوده از رفتن امتناع می‌کند اما نهایتا ماموران زندان با توسل به زور او را به دفتر اطلاعات منتقل کرده‌اند. این مامور امنیتی که از خویشاوندان قاضی‌پور نماینده کنونی شهر اورمیه است اقدام به تهدید کامران جعفری کرده و اعلام کرده در صورت تداوم تردد وی به بند زندانیان سیاسی برایش پرونده جدید تشکیل خواهد کرد.

همچنین روز شنبه ۲۹ خردادماه نیز محمد بروکی‌میلان از بند ۱۰ به دفتر ویژه اطلاعات احضار شده و او نیز در خصوص تردد به بند زندانیان سیاسی تهدید به پرونده سازی و حتی بازداشت اعضای خانواده‌اش شده است.

لازم بە یاداوریست کە محمد بروکی‌میلان و کامران جعفری در آبان‌ماه سال ۹۴ به اتهام «همکاری با حزب حیات کوردستان (پژاک) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون به صورت بلاتکلیف در این زندان نگهداری میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان