بوکان : تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت یک شهروند

KMMK:

طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمعه 24 بهمن 1399 خورشیدی، علی زلفی شهروند اهل شهرستان بوکان با گذشت 25 روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف و از سرنوشت او اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 30 دی‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

شایان ذکر است که نامبرده، از زمان بازداشت تاکنون از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری علی زلفی اطلاعی در دست نیست و تلاش خانواده وی با مراجعه قضای و امنیتی ایران در اورمیه و بوکان بی نتیجه بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان