اورمیه؛ انتقال یک شهروند به زندان

KMMK:

شنبه 18 بهمن‌ 1399 شمسی، کامل سیدا مسکن، 40 ساله ساکن شهر اورمیه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان حکومت ایران در شهر اورمیە منتقل شد.

لازم به یادآوری است که کامل سیدا مسکن، 12 آذر سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، اتهام ذکر شده علیه این شهروند «عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران » عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان