مهاباد؛ احضار یک شهروند به دادگاه انقلاب

KMMK:

شنبه 18 بهمن‌ 1399 خورشیدی، “ارسطو ملارحیمی” اهل مهاباد، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در مهاباد احضار شد.

بر اساس گزارش، احضار ارسطو ملا رحیمی از سوی این نهاد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” صورت گرفته و بنا به مندرجات این احضاریه از نامبرده خواسته شده که طی مدت پنج روز پس از درج در سامانه ابلاغ در دادگاه حضور یابد.

شایان ذکر است، دلیل اتهام وارده به این شهروند “انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی بوده است”.

ارسطو ملارحیمی، در 4 بهمن ‌1399، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات حکومت در مهاباد بازداشت و روز شنبه 11 بهمن‌ماه، با قرار وثیقه از زندان جمهوری اسلامی ایران در آن شهر آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان