نغده؛ پنج شهروند به صورت موقت آزاد شدند

KMMK:

یک شنبه 19 بهمن 1399 خورشیدی، پنج شهروند اهل پیرانشار و میاندواو از زندان جمهوری اسلامی ایران به صورت موقت و تا برگزاری جلسه دادگاه آزاد شدند.

براساس گزارش رسیده, شورش احمدی، کریم موسوی خلیفانی، سلام موسوی خلیفانی، حسام الدین خضرزاد( خضری) و رسول لاوازه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه جمهوری اسلامی به صورت موقت آزاد شدند.

قابل ذکر است که شورش احمدی روز 30 دی ماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در میاندواو بازداشت و به مکان نا مشخصی منتقل شده بود و همزمان در همان روز رسول لاوازه و حسام الدین خزری و سلام خلیفانی و کریم خلیفان در پیرانشار از سوی این نیروها بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

این شهروندان که از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند پس از گذشت چند روز بازجویی به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر نغده منتقل شده بودند و با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری نشست دادگاه اجازه مرخصی موقت دریافت کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان