سقوط از ارتفاع منجر به مصدومیت چهار‌ کولبر شد

KMMK:

پنجشنبه 16 بهمن 1399 شمسی، چهار کولبر بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی روستای برویشکانی شهرستان بانه دچار مصدومیت شدند.

هویت یکی از این کولبران مولود عبدالهی اهل مهاباد عنوان شده است.

بنا به گزارشهای رسیده، کولبر زخمی شده به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به یکی از مراکز درمانی شهر سنه منتقل کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر از هویت و وضعیت سه کولبر دیگر اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان