سنه؛ صدور حکم زندان برای یک شهروند

KMMK:

جمعه 17 بهمن 1399 خورشیدی، براساس گزارش رسیده به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان، در روزهای گذشته یک شهروند با هویت “شهرام امجدی” اهل سنه، به 3 سال حبس محکوم شد.

لازم به یاداوری است که، شهرام امجدی پیشتر در تاریخ 24 شهریور سال 1398 خورشیدی، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه دستگیر و بعد از بازجویی با قید وثیقه به طور موقت آزاد شد.

باید خاطر نشان شد که، نامبرده به اتهام “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و پخش آن در شبکه‌ اجتماعی تلگرام” از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به 3 سال حبس محکوم و در چند روز اخیر حکم صادره به وی ابلاغ شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان