سنه؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

KMMK:

پنجشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی، محمود محمودی‌ روزنامه‌نگار و اهل سنه، با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 11 بهمن سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.

شایان ذکر است که نامبرده یکی از امضاکنندگان نامه‌ی فعالین مدنی برای آزادی بازداشتی های اخیر کوردستان می باشد.

نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی این روزنامه نگار را بازداشت و در تمام طول مدت زمان بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و تماس تلفنی خانواده محروم بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه محمود محمودی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان