‌زخمی شدن یک کولبر دیگر به دلیل شلیک نیروهای نظامی ایران

KMMK:

پنج‌شنبە 16 بهمن 1399 خورشیدی، یک کولبر با هویت “رئوف” در پی تیراندازی نیروهای نظامی ایران در مرز “ننور” از توابع بانه به شدت زخمی شده است.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای مسلح ایران در منطقه ننور به سوی دسته ای از کولبران و کاسبکاران آتش گشودند و در نتیجه این تیراندازی نامبرده زخمی شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان