زخمی شدن یک کولبر دیگر به دلیل شلیک نیروهای نظامی ایران

KMMK:
دوشنبه 13 بهمن 1399 خورشیدی، یک کولبر با هویت “هادی رضایی” در پی تیراندازی نیروهای نظامی ایران به شدت زخمی شده است.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای مسلح ایران در منطقه مریوان به سوی دسته ای از کولبران و کاسبکاران شلیک کرده اند، در نتیجه آن کولبر هادی رضایی به شدت زخمی شده است.

بر اساس این گزارش، کولبر زخمی شده را جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی در شهر سنه منتقل کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان