آزادی موقت یک شهروند مریوانی از زندان

KMMK:

دوشنبه 13 بهمن 1399 خورشیدی، عادل پروازه، 27 ساله فرزند رحمان اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان، تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 23 دی‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه اقای عادل پروازه اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان