تداوم بازداشت ها در شرق کوردستان/ دو نفر دیگر در شنو بازداشت شدند

‌KMMK:

شنبه 11 بهمن 1399‌ خورشیدی، آقای “فردین بایزیدی” اهل شنو، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مسیر نغده بازداشت شد.

و همچنین روز جمعه هفته جاری یک شهروند دیگر با هویت رسول قزلباش اهل شنو، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی این دو شهروند را بازداشت کرده‌ است.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند، و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان