ابراهیم عبدی جنکانلو به آلمان بازگشت/ ولی در کمپ ایشتات زندانیست

KMMK:
طی گفتگویی که جمعیت حقوق بشر کوردستان با دفتر وکالت کنزلی دیسلی (Kanzlei Disli) وکیل ابراهیم عبدی جنکانلو انجام داد، مشخص شد که این فعال سیاسی و پناهجوی کورد دو روز قبل جهت دیپورت به ایران به کشور ترکیه انتقال داده شده است.
پس از انتقال ایشان به ترکیه وکیل ایشان آقای یونس بهرام و موسسه وکالت کنزلی دیسلی (Kanzlei Disli) حکومت آلمان را تحت فشار قرار داده و دولت آلمان را مجبور به بازگرداندن جنکانلو به آلمان میکنند.
این فعال کورد هم اکنون در کمپ شهر ایشتات زندانیست و خطر بازگرداندن ایشان به طور کامل رفع نشد است.
البته آقای یونس بهرام ذکر کرد که خطر بازگرداندن این فعال سیاسی کورد به ایران به طور کامل منتفی نشده است و احتمال دارد که حکومت آلمان تلاش کند، مجددا ابراهیم عبدی جنکانلو را به ایران تحویل دهد.
طبق تحقیقاتی که جمعیت حقوق بشر کوردستان انجام داده است، آقای جنکانلو از خانواده‌ای سیاسی در شرق کوردستان میباشد، نامبرده اهل ماکو و خانواده ایشان در زمان تاسیس جمهوری کوردستان به رهبری قاضی محمد و کنترل کوردستان توسط احزاب کوردستانی پس از انقلاب سال 1357 حمایت های فراوانی از حزب دمکرات کوردستان در دوره رهبری شهید قاسملو انجام داده‌اند.
ایشان قبل از فرار از ایران زندانی شده و حکومت ایران در تلاش بوده با پرونده سازی او را به احکام سنگین محکوم کند. از مدت کوتاهی که با وثیقه از زندان آزاد میسود، استفاده کرده‌‌ و از ایران فرار میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این نظر است که بازگرداندن ایشان به ایران به معنای همکاری در اجرای اعدام ایشان است. در صورتی که نامبرده به ایران تحویل داده شود، بدون شک با مجازات سنگین و به احتمال زیاد به حکم اعدام روبرو خواهد شد.
لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان از دولت آلمان میخواهد که دیپورت این فعال سیاسی به ایران را منتفی کرده و شرایط اعطای پناهندگی سیاسی به ایشان را فراهم کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان