خودکشی دو دختر 11 و15 ساله در صحنه و شاآباد

KMMK:
دوشنبه 6بهمن 1399 شمسی، یک دختر نوجوان با نام یاسمن بیگزادە اهل شاآباد اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
یاسمن بیگ زاده پانزده سال سن داشته و از علت خودکشی این نوجوان اطلاعی در دست نیست.
همچنین سه شنبه 7بهمن لیلا رضائی یازده ساله و اهل شهر صحنه از توابع کرماشان به دلیل نداشتن تبلت جهت تحصیل آنلاین اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
قابل ذکر است که سن خودکشی در شرق کوردستان و ایران بسیار پایین آمده و نچتامنون ده ها نوجوان دختر و پسر که زیر 18 سان داشته‌اند، اقدام به خودکشی کرده‌اند.
تاکنون هیچ اقدامی جهت شناسایی علل این خودکشی ها و راهکارهای مقابله با توسط حکومت ایران انجام نشده است.
فقر، مناسبات تبعیض آمیز اجتماعی، عدم حمایت قانونی از کودکان و غیره از عوامل خودکشی ها در شرق کوردستان و ایران میباشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان