مهاباد؛ انتقال یک فعال فرهنگی به زندان

‌KMMK:

چهارشنبه 8 بهمن 1399 خورشیدی، “سوران محمدی” فعال فرهنگی و اهل مهاباد پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، از بازداشتگاه های امنیتی ایران در اورمیه به زندان حکومتی در مهاباد منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 25 دی‌ماە سال جاری به دنبال حضور در اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در مهاباد مورد بازجویی قرار گرفته و سپس بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه امنیتی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان