بوکان؛ انتقال نویسنده و مدرس زبان کوردی به زندان

‌KMMK:

پنجشنبه 9 بهمن 1399 خورشیدی، “مصطفی ایلخانی‌زاده” نویسنده و مدرس زبان کوردی و مسئول موسسه فرهنگی و آموزشی “ادب”، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه امنیتی ایران در بوکان به بند قرنطینه زندان حکومت در این شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که در تاریخ 7 بهمن سال جاری نامبردە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و این نیروها هم زمان اقدام به تفتیش منزل و محل کار وی نمودند. در جریان تفتیش منزل این مدرس کورد موبایل، کامپیوتر و وسایل شخصی ایشان ضبط شدە‌اند.

بر اساس این گزارش، “مصطفی ایلخانی‌زاده” به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت 2 بهمن‌، سال روز تاسیس جمهوری کوردستان، در دفتر موسسه “ادب” بازداشت شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان