جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعتصاب غذای کوردستانیان در پی تخریب محیط زیست و نابودی “چشمه بل”

در پی آب گیری سد داریان و نابودی “چشمه بل” شماری از شهروندان کورد در حرکتی اعتراضی دست به اعتصاب غذا زدند.

یکی از فعالان محیط زیست کوردستان و سخنگوی کمپین نجات کانی بل، روز جمعه با انتشار پیامی اعلام کرد که همراه با شمار دیگری از فعالان محیط زیست در اعتراض به عدم توجه مسئولین به تخریب محیط زیست و نابودی چشمه بل دست به اعتصاب می زنند.
در گزارشی که وبسایت ان ان سی روژ منتشر کرده است، آمده است که

“سهیلا محمدی” در این نامه نوشتە است  “اگر من و سایر همراهان کمپین ودوستان عزیز در برابر چنین مسئلەای دست بە اعتصاب غذا زدەایم تنها هدف ما نشان دادن اعتراضمان در برابر بی اهمیتی مسئولین کشور و وزارت نیرو درقبال چنین رخداد مهمی بود کە در تاریخ تخریبهای محیط زیست بی سابقە بودە کە جشمەای با انهمە مزایا و اهمیت تاریخی ومکان مذهبی چنان بی رحمانە در معرض نابودی قرار بگیرد”.

وی می افزاید علی رغم اعتراض های فراوان و جمع آوری هزاران امضا و ارسال آنها به دفتر ریاست جمهوری عملا هیچ مقامی خود را در مقابل خواسته مردم و فعالان پاسخگو ندانسته و سکوت کرده اند.

پیش از این نیز یکی دیگر از فعالان محیط زیست به نام “فردین رستمی” در اعتراض به آب گیری سد داریان و نابودی چشمه بل چندین روز اعتصاب غذا کرده بود که با اصرار اعضای کمپین به اعتصاب خود پایان داده بود.

همزمان صدها شهروند کورد در حرکتی خودجوش و اعتراضی با نوشتن جملاتی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار توقف عملیت آبگیری سد داریان شده اند.

شایان ذکر است که علی رغم تمام اعتراض های صورت گرفته در استان های سنه و کرمانشاه در شرق کوردستان ، کارفرمای ساخت سد داریان با هماهنگی مقامات محلی سروآباد و پاوه روز 2 آذر ماه عملیات آبگیری این سد را آغاز کردند.

عملیات آبگیری این سد در حالی بود که مقامات وزارت نیرو این موضوع را مشروط به نجات چشمه بل کرده بودند. کمپین حمایت از نجات چشمه بل اعلام کرده بودند که کارفرمای سد داریان این اقدام را برای پوشاندن شکست طرح نجات چشمه بل و ترک خوردن سازه بتنی عملیاتی کرده است.

نامه سهیلا محمدی:

با سلام خدم همه عزیزان

بحث نابودی وازبین رفتن منابع خدادادی وسرمایەهای ابی بەتازگی باعث بوجود امدن حساسیت های ویژە ودغدغەهای بسیاری درمیان دوستداران محیط زیست و مردم عزیز منطقە گردیدەاست

بەزیر اب بردن کانی بل ونابودی طبیعت وروستاهای اطراف ان وایجاد سدی ناهمگون ونامیمون در چنین مکان بکر وزیبایی سابقەی منطقە وزیستگاه طبیعی هورامان را در شرف نابودی وزوال قرار دادەاست . کە متاسفانه با پیگیریهای کمپین وارسال طومارهای اسم وامضاهای جمع اوری شدە بە دفترریاست جمهوری و دیگر ادارات ومقامات مربوطە هیچ جوابی دریافت ننمودیم

اگرمن وسایر همراهان کمپین ودوستان عزیز در برابر چنین مسئلەای دست بە اعتصاب غذا زدەایم تنها هدف ما نشان دادن اعتراضمان در برابر بی اهمیتی مسئولین کشور و وزارت نیرو درقبال چنین رخداد مهمی بود کە در تاریخ تخریبهای محیط زیست بی سابقە بودە کە جشمەای با انهمە مزایا و اهمیت تاریخی ومکان مذهبی چنان بی رحمانە در معرض نابودی قرار بگیرد.

لذا بە اطلاع عموم میرسانیم هدف من وهمراهان خود تنها اعتراض بە تخریب منابع وسرمایەهای ابی وتخریب محیط زیست بودە وبدنبال هدف دیگری نبودە ونخواهیم بود واجازە نمیدهیم اشخاص وگروههایی جهت دار از این حرکت نمادین واعتراضی ما درجهت های دیگری استفادە نمایند واز این راه درپی کسب نام ومنزلتی برای خویش باشند.

امیدواریم مسئولین دلسوز ومتعهدوحقیقی مردم بتوانتد در راە حفظ ونگهداری منابع سرشار خدادادی در منطقەی اورامانات هرروز اگاهتر ودلسوزانەتر در راە ابادانی وپیشرفت گام نهادە وما شاهد تخریب طبیعت خود نباشیم.

سخنگوی کمپین نجات بخشی کانی بل
سهیلا محمدی

اسامی  تعدادی از اعتصاب کنندەگان

۳.میعاد احمدی:
میعاد احمدی(ژیلەمۆ) ازفعالین زیست محیطی سنندج در ادامه اعتراضات به آبگیری سد داریان از روز چهارشنبه ۱۱ آذر اعلام اعتصاب غذا نمود و خواستار جلوگیری آبگیری سد داریان و نجات کانی بل شد.

۴.سهیلا محمدی:
سهیلا محمدی سخنگوی کمپین نجاتبخشی کانی بل در ادامه این اعتراضات به عنوان اولین زن در راه نجات کانی بل از روز جمعە ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.

۵.فردین رستمی:
آقای فردین رستمی دبیر مشارکت مردمی کمپین نجاتبخشی کانی بل در استان کرمانشاە کە درهفتەی گذشتە بە مدت پنج روز اعتصاب غذا نمودە بود نیز از امروز ۱۳ آذر دورەی جدید اعتصاب خود را آغاز نمودە است.

۶.آزاد عباسی:
آزاد عباسی مسئول جمعیت شیدای سبز لیلاخ در همراهی از اعتصاب غذای دوستان خود در کمپین به همراهی و همگامی با آنان در راه نجات کانی بل از ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.

جمعیت حقوق بشر کردستان ضمن اعلام پشتیبانی خود از این حرکت مردمی از همگان میخواهد  برای نجات بخشی این میراث گرانبهای  طبیعی بە  یاری اعتصاب کنندەگان بشتابند و نگذارند کە محیط زیست کردستان بیشتر از این مورد تخریب سیاستهای غلط دولت ایران قرار گیرد.

در همین رابطە لازم بە ذکر است کە جمعیت حقوق بشر کردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای  تخریبی محیط زیست کردستان توسط  کار بدستان دولتی ، دولت ایران  را مسئول تخریب  محیط زیست کردستان میداند  و چنین سیاستهایی   را کە از طرف دولت دت کردستان اتخاذ میشود را  در تظاد کامل با  میثاقهای حقوق جمعی و گروهی  جامعە در کردستان  بحساب میاورد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

Related posts

خطر اعدام جان میلاد عظیمی را تهدید می‌کند

محاکمه نجبیه صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب

عدم پرداخت دستمزد ۴ ماهه‌ی کارگران شهرداری کامیاران