دو شهروند مریوانی در تهران بازداشت شدند

KMMK:

دوشنبه 22 دی‌ماه 1399 خورشیدی، دو تن از شهروندان در شرق کوردستان یکی با نام “فرامرز محمدی” اهل مریوان و همسر وی «ویان» توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

براساس گزارش، بازداشت این دو شهروند در منزل شخصی آنان و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و در پی آن فرامرز محمدی جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت ایران در سهر سنه منتقل شده است.
همسر وی «ویان» حدود دو ساعت مورد بازجویی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و در نهایت آزاد شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلیل بازداشت این زوج هیچ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان