سقز؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

KMMK:

دوشنبه 6 بهمن 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت عطا (شمال) رحمان زاده اهل سقز، تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 2 بهمن‌ سال جاری در اعتراض به توهین صدا و سیمای حکومت ایران به لباس کوردی، با لباس کوردی در میدان “هه‌لو” سقز حضور یافته بود که بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان