بوکان؛ بازداشت یک شهروند دیگر

KMMK :
دوشنبە 6 بهمن 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت سردار محمدپور، 25 سالە فرزند خبات، اهل روستای علی کند از توابع دهستان آختاچی شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس گزارش، بازداشت نامبردە بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفتە است.
با وجود پیگیرهای خانواده محمدپور به مراکز قضایی شهرستانهای بوکان و اورمیه، تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان