مریوان؛ اطلاعات ایران علی رغم رای دادگاه مرخصی یک زندانی را لغو کرد

KMMK :

یکشنبه 5 بهمن‌1399 خورشیدی، اداره اطلاعات ایران در مریوان مرخصی تحسین دادرس، زندانی سیاسی اهل روستای “سردوش” از توابع شهر مریوان را لغو و این زندانی یک روز پس از اعزام به مرخصی به زندان بازگردانده شد.

گفتنی است کە، وی از مهرماه 97، دوران محکومیت 6 ساله خود را بدون مرخصی در زندان‌ های حکومت در سنە و مریوان سپری کرده و مسئولین زندان بارها درخواست مرخصی این زندانی را رد کرده‌اند.

بر اساس گزارش، اداره اطلاعات حکومت در مریوان گفته است که دادستان بدون اجازه آنها به نامبرده مرخصی داده است.

طبق گزارش یک منبع موثق به جمعیت حقوق بشر کوردستان، اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در مریوان به دلیل عدم همکاری تحسین دادرس با این نهاد امنیتی مرخصی وی را لغو کرده است.

شایان ذکر ایت که، این زندانی طی مدت زمان بازداشت از “دسترسی به وکیل” محروم بوده است
جمعیت حقوق بشر کوردستان