هوای سنه، کرماشان و ایلام در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

هوای سنه، کرماشان و ایلام به دلیل افزایش میزان ریز گردها و غبار امروز جمعه در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۵ در پی ورود سامانه جدید از گردوغبار به شرق کوردستان غلظت ریز گردها از مرز هشدار گذشته است و به گزارش ستادهای بحران این استان‌ها به بیش از ۱۸ درصد بالاتر از حد مجاز رسیده است. گزارش‌هایی که از کرماشان و ایلام مخابره می‌شود حکایت از این دارد که افق دید در این دو استان به کمتر از یک‌صد متر رسیده است.

تعریف سازمان هواشناسی جهانی (WMO) از وقوع گردوغبار ازنظر میزان دید افقی به چهار طبقه گردوغبار ضعیف بادید کمتر از ١٠ کیلومتر، گردوغبار متوسط بادید بین ١ تا ١٠ کیلومتر، توفان شدید بادید بین ٢٠٠ تا ١٠٠٠ متر و توفان خیلی شدید بادید کمتر از ٢٠٠ متر تقسیم‌بندی می‌شود. کە بر اساس داده‌های سازمان‌های دولتی در ایران در حال حاضر وضعیت هوای این استان‌ها در ردەبندی توفان خیلی شدید برآورد می‌شود.

بر اساس نظرات کارشناسان در این مورد خشک شدن بسترهای آبی و رودخانه‌ها با دخالت انسان و یا سیکل طبیعی اقلیم یکی از مواردی است کە عامل به وجود آوردن گردوغبار در منطقە را فراهم می‌کند از دیگر مواردی کە تأثیر مستقیم در به وجود آوردن گردوغبار در منطقە است کمبود جنگل‌ها و مراتع سرسبز است.

در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی ایران با تأسیس بیش از ١٥ آبگیرهای کوچک و بزرگ در شرق کوردستان و عدم توجه بە اعتراضات کارشناسان و فعالین محیط زیستی در رابطه با ایجاد این‌گونه آبگیرها و همچنین با برافروختن آتش‌های عامدانه نیروهای امنیتی در شرق کوردستان و خاموش نکردن این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها، به بهانه اینکه، دید پاسگاه‌های نظامی را بە حداکثر برسانند. کە خود بالغ بە هزاران کیلومترمربع از مراتع و جنگل‌های شرق کوردستان را دچار از بین بردن نموده است؛ و بانی اصلی به وجود آمدن چنین وضعیت زیستی اسفناکی در شرق کوردستان حکومت است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان