بازداشت دو تن دیگر در سقز و سنه

KMMK:
شنبه 4 بهمن‌ 1399شمسی، یک شهروند با نام افشین الهی اهل سقز و جمیل احمدیان ساکن شهر سنه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

طبق اطلاعات دریافتی، افشین الهی در پخش مواد غذایی شرکتی با نام “نوشین” در شهر سقز کار میکند، نامبرده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده است.

نیروهای امنیتی حکومت سپس منزل شخصی وی را تفتیش و برخی از وسایل شخصی وی را ضبط و با خود برده‌اند.

در همان روز شنبه و در شهر سنه یک شهروند با نام جمیل احمدیان نیز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است.
نیروهای امنیتی این شهروند را نیز بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و وی را به یکی از اماکن خود منتقل کرده‌اند.

تا لحظه انتشار این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات وارده به این دو شهروند اطلاعی کسب نگردیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان