سردشت؛ پناهندە غرق شدە در ترکیە در زادگاهش بە خاک سپردە شد

KMMK :

جمعه 3 بهمن 1399 خورشیدی، یک شهروند اهل ربط از توابع شهرستان سردشت با نام شهرام خضری فرزند عزیز حاج حسن، که در راه رفتن به اروپا جانش را از دست داده بود، امروز در زادگاهش به خاک سپرده شد.

براساس گزارش نامبرده، این شهروند سردشتی در ماههای گذشته در آبهای ترکیه براثر غرق شدن قایق حاملشان جانش را از دست داده بود.

شایان ذکر است، پناهنده جانباخته اهل سردشت که بعد از چند ماه از روی آزمایش “دی ان ای” در بین اجساد پناهندگان غرق شده در ترکیه پیدا شد، جمعه در ربط محل زادگاهش به خاک سپرده شد.

گفتنی است که، در یک سال گذشته نزدیک به 2000 شهروند از جمعیت 120 هزار نفری شهر سردشت از ایران خارج شده‌اند. باید دستنشان کرد کە، فقر، فشار اجتماعی و سیاسی از دلایل اصلی خروج شهروندان ایران و بلاخص مردم در شرق کوردستان از این کشور است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان